Møntmekanismen var som sådan i rimelig pæn stand. Snavs forhindrede de i at køre frem og tilbage og krombelægningen var delvis afskallet. Så i korte træk skulle den blot tages fra hinanden, renses, slibes lidt hist og her, samt have et par nye fjedre. Herefter var den som ny.

Restaurering af mekanismen

Man starter naturligvis med at tage det hele fra hinanden. Her ses delene i deres rå form. Bemærk især hvordan kromen er afskallet og hvor snavset det hele er.

Spiral-Billard-møntindkast-adskilt-før

Disse rengøres og slibes. Krombelægningen fjerne med diverse slibemidler.

Spiral-Billard-møntindkast-adskilt-efter

Og hele mollevitten samles herefter igen.

IMAG2158

Demo af hvordan den virker.

Gennemgang af møntmekanismen

Møntmekanismen til denne maskine er ikke vildt komplekt, men simpel og elegant – hvilket givetvis også betyder funktionssikker. Jeg vil her kort beskrive de enkelte dele anvist på illustrationen nedenfor.

Spiral Billard coin mechanism. Explained

 

 

  1. Møntindkast. Her indkastes mønten. Der har oprindeligt være benyttet 10 øre til formålet, men det er dog relativt nemt at ændre. Andre mønter af nogenlunde samme størrelse kan sikkert også benyttes – den er ikke så intelligent.
  2. Møntstopper. Denne sikrer at mønten ikke kommer længere end hertil. Den skulle dog også gerne være faldet ned i møntkassen inden da, men i så fald stopper denne i alt fald mønten her.
  3. Mønttjek. Denne arm fungerer som mønttjek. Denne tjekker blot om der er en mønt i slisken. Hvis mønten mangler vil armen falde ind i dertilhørende rille, og man vil ikke kunne hive håndtaget tilbage. Er der derimod en mønt i maskinen, vil armen ramme mønten og derved vil den ikke blokere for tilbagetrækket.
  4. Aktiveringsarm. Når mekanismen trækkes tilbage af spilleren, vil denne arm vippe frem og således frigive kuglerne så spillet kan begynde.
  5. Rulle. Denne rulle er kontaktfladen mellem møntmekanismen og resten af maskinen.
  6. Point of no return. Når man trækker i mekanismen vil disse tænder i kombination med #9, sikre at man ikke kan ombestemme sig halvejs og skubbe udtaget tilbage igen.
  7. Håndtag. Denne knop trækker spilleren i, efter mønt er ilagt.
  8. Monteringsbeslag. Her findes et beslag, som sammen med 2 tilsvarende på undersider, gør at denne kan monteres i kabinettet.
  9. Klikker. Denne klikkemekanismen rammer tænderne på tjekket beskrevet i #6.