Vi vil i denne artikkel se lidt på den “videnskab” som er: Indstilling af et Wulff værk. Hvad end det måtte tilhøre Novomat, Rotomat, Orion eller en af de andre varianter. Der er altid en række ting man skal være opmærksomme på, samt en række overvejelse man skal gøre sig. 

En uheldig eller utilsigtet timing kan også opstå, når maskinen har været skilt ad for reparation – renovering eller rensning i privat regi, hvor automaterne jo i dag hører hjemme. Vi vil her komme med nogle tips og retningslinjer for hvordan man kan få den tilbage på det tiltænkte spor. Det er selvfølgelig efter smag og temperament, men her er vores bud på den rigtige justering.

Spilletiden

Ofte på en wulff-automat af denne type er, på en af de originale skilte anført, at spilletiden er 15 sekunder. Dette forstås formentlig inklusiv indkast af mønt og træk i arm. Der resterer altså ca. 10-12 sekunder for selve værkets løbetid.

Det er ikke uvæsentlig og er helt sikkert vurderet meget nøje fra fabrikkens side, for at opnå størst spilleglæde og spænding i spilleforløbet.

Mange af disse automater ses ofte at have kortere forløb – ganske givet justeret af spillestedets ejer og hans automatfolk, for at få et hurtigere gennemløb og derigennem øget profitten – men ærgerligt for spilleautomatens idégrundlag.

Først en lille video der demonstrerer “gangen” i værket.

Læg mærke til at hjulene stopper helt – et ad gangen i en jævn rytme. Til sidst skal følerarmene falde ind i deres markeringer med følearms- stoppet og efterfølgende aktivere en lille arm (den med pinolskruen) der så løfter slide-stagen i siden på slide-clustreret. Følerarmenes placering afgør hvor højt den stang der sidder for enden af slidene, løftes – og giver så 2-4-6-8-10 mønter.

Justeringer

Helt afgørende er det at den sidste arm, som vist på foto-ilustrationen “følerarme og møntstangsløft”, ikke bliver udløst før end at de andre timer-arme (der slipper bremserne) har endt deres cyklus – ellers kommer der ingen udbetaling.

novomat_pulje_adjustment_2

Som udgangspunkt kan armene justeres som angivet på fotoet – målt fra den øverste tværstang til kanten af timer-armene – altså første hjul 68mm – 2 hjul 61mm og 3 hjul 55mm. Den sidste arm er afstanden til kanten af hakket – ca. 10-12mm.

Vi har valgt at slide-clusteret først udløses efter 1-2 sek – Det er vigtigt at man opfatter en gevinstkombination – før end automaten for sendt mønterne afsted til møntskålen.

Bremse-styrken – eller intensiteten af nedbremsningen, kan justeres til en passende hastighed (forudsat at fjedrende til bremserne er ens) ved at dreje den stang hvorpå fjedrende er påsat. Den skal bare løsnes og så drejes så fjedrende justeres til at trække bremserne, til en passende “blød” nedbremsning  – og spænd så stangen igen. Det er lidt at sammenligne med de kendte lykkehjul hvor hastigheden på hjulet langsomt aftager – for at holde spændingsniveauet i slutfasen.

Andre timings faktorer

Såfremt tiderne er helt skæve efter at have fulgt vor anvisninger kan dette skyldes at urværket kører (som oftest) for langsomt. Dette kan justeres på urets inerti-svinghjul (govenor). Endvidere er det selvfølgelig af afgørende betydning at tromlerne kører helt uhindrede rundt i friløb. Check dette ved at løfte den øverste tværliggerstang og hurtigt skub til hjulet, skal få det til at løbe mindst 30 sekunder. Er dette ikke tilfældet og det tillige knaser eller rumler, skal tromlerne tages ud og lejerne renses og smøres med tynd olie.

Husk at pumpen der dæmper de 3 kicker-arme skal dæmpe tilbageslaget for ikke at stresse zink-armene, men ikke for meget ellers bliver tromlerne ikke sparket nok af sted. Kickerfjederen må heller ikke være for slap.

Vi håber at denne information kan hjælpe. God fornøjelse og held og lykke.