Har man ikke nøglen til en gammel pladelås er der sjældent grund til at skifte hele låsen ud – særligt hvis man som undertegnet, til formålet, ligger inde med en pose gamle nøgler. Endvidere ønsker man som regel også at bevare den originale lås af princip (således at automaten holdes i så tæt på oprindelig stand som muligt).

Dette var også tilfældet med låsen til pengerummet i forhåndværende Seitz-Werke “Zigaretten” automat, som den, i artiklen her, omtalte pladelås er fra.

Heldigvis er disse gamle pladelåse relativt simple stykker mekanik. De består, som navnet antyder, af typisk en 3-5 plader plader som skal skubbes forskudt forbi en pal, således at nøglen kan skubbe låsetøjet tilbage og derved åbne låsen.

Trin et er at finde en nøgle som passer nogenlunde. Hvis der er tale om en pladenøgle, som med en tidligere automat, kan den nemmere konstrueres fra bunden, selv et udgangspunkt altid gør tingene nemmere.

how-to-make-key-fit-vending-machine-lock (3)

Når man har udvalgt et par kandidater, kan man skille låsen ad.

how-to-make-key-fit-vending-machine-lock (2)

Når låsen åbnes kan man se en række messing plader. Disse er forskellige og bestemmer direkte hvor høj eller lav tappen på nøglen det respektive sted skal være. En tap/fordybning på nøglen tilsvarer en låseplade i låsen.

how-to-make-key-fit-vending-machine-lock (4)

Disse fjernes dernæst. På pas at bladfjedrene ikke hopper af og bliver væk.

Når kun låsekassen og selve låsebolten er tilbage, findes den nøgle som passer bedst. Nøglen skal her kunne åbne og lukke beslaget uden problemer. Kan den ikke det må noget files til, hvad enten det er nøglen eller bolten afgøres i det enkelte tilfælde.

how-to-make-key-fit-vending-machine-lock (6)

Dernæst kan man tilføje pladerne, en ad gangen. Hver gang tjekker man at den respektive plade passer til nøglen, alternativt prøver man med en anden og/eller tilpasser den.

how-to-make-key-fit-vending-machine-lock (5)

Når de alle er lagt i og det hele virker, rengøres låsen…

how-to-make-key-fit-vending-machine-lock (1)

 

Delene får til sidst lidt olie og det hele samles atter igen.

Alt er klar til at blive taget i brug. how-to-make-key-fit-vending-machine-lock (8)