Vi oplevede indimellem at urværket ind imellem var lidt lang tid om at komme i gang. Dette medforførte at valserne kørte rundt for længe og således ikke blev bremset i tide, men næsten gik i stå af sig selv. Årsagen hertil var at trækket i timer-armen ikke var kraftigt nok. 

Vi ønskede dog ikke at gøre fjederen til uret på bagsiden stærkere, da det kan medføre stress af det 80 år gamle øje hvori denne hiver (som tidligere beskrevet kan dette give problemer).

Nogle gange kan det være nødvendigt at finde på løsninger som forbedrer det eksisterende design. Løsningen blev at tilføje en fjeder.

Billede fra forsiden. På timerarmen findes et øje som ikke var benyttet. En fjeder herfra og bagud hjælper med til at give det rigtige træk i timer-armen. Således opnår vi bedre ydelse og et mere flydende forløb i forbindelse med at urværket trækker armen tilbage.

Billede fra forsiden. På timerarmen findes et øje som ikke var benyttet. En fjeder herfra og bagud hjælper med til at give det rigtige træk i timer-armen. Således opnår vi bedre ydelse og et mere flydende forløb i forbindelse med at urværket trækker armen tilbage.

Ses her fra bagsiden. Fjedren går fra timer-armen tilbage til et hul i løftestangen som holder udbetalingsarmene væk fra tromle-skiverne.

Ses her fra bagsiden. Fjedren går fra timer-armen tilbage til et hul i løftestangen som holder udbetalingsarmene væk fra tromle-skiverne.