Mønttykkelse essentiel for udbetalingen

Mills, Watling og Jennings har generelt møntudbetalings-slides i maskinerne beregnet til landets (USA) mønttyper.

I dette tilfælde 25 cent – oprindelig. Maskinerne blev ved indførsel i Danmark, konverteret til 25 ører. De passer stort set i størrelsen for så vidt angår diameteren ca. 24,5mm, men tykkelsen er 1,75mm. Danske 25 ører er ca. 1.5mm og spillemønter ofte endnu mindre – 1,25-1,4mm. Bortset fra enkelte tilfælde hvor møntindkast skal tilpasses til DK mønter, kan de øvrige dele i maskinerne, omkring møntens vej, genbruges.

Grundet de danske spillemønters tykkelse er noget mindre, bliver udbetalingernes styktal større og passer så ikke til den tilhørende originale udbetalingstabel.

Eksempel herunder viser udbetalings forskellen mellem 25 cent og 25  ører. Der regnes i eksemplet med en gennemsnitsværdi på 1,45mm på de de danske mønter.Det ses tydeligt at 20 DK mønter fylder noget mindre end 20 cents stykker.

Mills-777_slide-payout-difference

På illustrationen herunder ses udbetalings-slides fyldt op med hhv. cents (blå) til venstre og DK mønter til højre.

Mills-777_slide-payout-diff_amount

Det er årsagen til, at der med disse original-slides i maskinerne, bliver udbetalt flere DK mønter end hvad som er angivet på pay-out skiltene.

Ændret tilbagebetalingsprocent retfærdiggør ændringer på mekanikken

Ofte ses at der er lavet ændringer i mekanikken for at opnå lavere tilbagebetalingprocent.

Dette er i en del tilfælde lavet rigtig pænt, lidt mere end kunne forventes i et omrejsende tivoli – med al respekt. Så disse er formentlig lavet et sted med større værkstedsfaciliteter. Dette er lavet for at få en rimelig acceptabel indtjening og i sidste ende at ramme, efter vore erfaringer, ca. 80% tilbagebetaling. Loven foreskriver for tiden min. 74 % (lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil).

Herunder ses den samme maskine med cent og oprindelig funktionalitet med cents  (øverste), kontra tilpasningen til 25 ører og spillemønter (nederst). Bemærk at Melon-udbetalingen ikke er i funktion (valsebånd og udbetalingstabel skal indrettes herefter) og endvidere var et appelsin hul sløjfet. (Dette har vi dog genindført – som ellers ville blive  2-3% lavere).

Mills-777_cent-payout_table Mills-777_øre-payout_table

78% – kontra 81% (vist 84%)  Altså sammenlagt en tilbetalingsprocent som ovenikøbet er højere end oprindelig, til trods for højere antal udbetalte mønter. Dog er den mindre (knap 80%) hvis der udelukkende benyttes 25 ører og ikke spillemærker – idet at “2 cherry-sliden” ikke kan rumme 4 “tykke” 25 ører, men kun 3.

Bell O Matic i 50 erne leverede dog kundespecificerede maskiner – herunder slides tilpassede eks. danske forhold – så her ses problematikken stor set ikke.