En typisk fejl i gamle spilleautomater med relæer, er at spolerne som trækker relækontakterne , er brændt af. Man har i den forbindelse 2 muligheder. Købe en ny elektromagnet i samme størrelse, eller man kan omvikle den gamle spole. Da første mulighed sjældent umiddelbart lader sig gøre, vil vi se lidt nærmere på den anden mulighed – nemlig omvikling.

Til at starte med skal den gamle tråd fjernes.

Dernæst skal der vikles ny tråd på spolentrissen.

Den mest umiddelbare måde vil være at købe noget tråd i samme tykkelse som det eksisterende og så vikle det på istedet. Det kan dog være svært at skaffe. Vi endte med at købe noget som var cirka 1,5 x så tykt. Elektromagneten burde virke alligevel – og den vil formentlig have sværere ved at brænde af, da tråden er tykkere. Dog vil modstanden naturligvis være mindre (Ohm). Men det går nok til formålet her. Det gør også tråden betydeligt nemmere at vikle, da den er langt mere robust. Relæerne står heller ikke trukket i så lang tid så når faktisk ikke at blive varme.

Man kan naturligvis ikke vikle en sådan spole i hånden (eller rettere, man har ikke lyst). Selv på en så lille spole sidder adskillige hundrede meter tråd. Så man må lave en opstilling hvor man kan bruge en maskine til dette – hjulpet af egen håndholdt snilde. Vi benytter en drejebænk til formålet, men en boremaskine kunne også bruges i en snæver vending.

Vi har konstrueret en simpel holder til vores nye tråd. Den gamle “tomme” rulle er sat op i drejebænken. Til at fordele tråden bruger vi røret fra en flaske WD40. Det er nemlig vigtigt at man fordeler tråden nogenlunde jævnt, samt sørger for at den ikke kommer i kombollage med siderne, da den da vil knække under omvikling – Og så er det forfra…

Herunder ses hvordan det virker i praksis.

Når spolen er færdigviklet, loddes begge ender til deres respektive terminaler og den er klar til brug. Bemærk at den inderste ende af spoletråden typisk køres bag en fiber/papskive inden man påbegynder omviklingen, således at den stadig er at finde når man har fået de andre 300meter tråd viklet om spolen. Glemmer man dette er det forfra 😲

Held og lykke med omviklingerne!