Der var nok at tage fat på her. Vi har gennemgået funktionaliteten på denne type automat et utal af gange tidligere her på siden, så det vil vi ikke dykke ned i her. Vi holder os i stedet til de store linjer – så man kan følge med i projektet lidt oppefra.

Kabinettet

Som altid skal det skilles ad, inden at arbejde kan påbegyndes, så alt afmonteres.

På den måde kan hver enkent del, helt ned til de enkelte skruer og bolte, rengøres og ordnes særskilt – for dernæst at blive samlet igen til slut. Som eksempel er her skjoldet fra fronten, hvor vi renser den gamle (og ikke originale) gyldne bemaling af – for dernæst at polere det op igen og til sidst male det i orignale farver.

Og efterhånden tager det form og det kan langsomt samles igen. Heldigvis var træværket faktisk ikke se slemt. En let rensnings og limning kunne gøre det. Det må også gerne beholde dets alder.

Spilleværket / mekanik

Efter en større rengøring, hvor en del af de bevægelig dele måtte afmontes og justeres, begyndte værket efterhånden at se hæderligt ud. Det kostede også mange timer at når hertil. Men inden det kunne komme til at køre igen, skulle de manglende slides anskaffes. Heldigvis fandt vi en donor-maskine på loftet, hvorfra vi kunne tage den ene slide. Den anden fandt vi også en løsning på.

Så efter nogle dages slid, kunne det omsider betragtes som færdigt.