Vi vil ikke gå så meget i detaljer med denne restaurering, da det i store træk ikke er noget som vi ikke tidligere har vist. Ønsker du at læse mere om restaureringer af Wulff maskine kan du finde en masse artikler om dette i arkivet.

Jeg vil dog bare lige kort vise at vi ikke kommer let om det. alt bliver skilt af og ordet. Lige fra skjoldene.

Til værket

Indmaden…

Og ja… Det hele kommer ud på bordet og bliver ordnet inden vi sætte det tilbage i maskinen.

Så det er alligevel en proces. Så selvom det her på hjemmesiden måske virker hurtigt overstået, er der lagt mange timers arbejde i det.