Efter en del overvejelser gik vi så igang med de 2 Hi Tops. Man skal jo lige overveje hvilke dele som med fordel kan flyttes rundt mellem maskiner. Det kræver nemlig altid en masse tilpasning. Maskinerne, som ellers på overfladen er meget ens, kan ikke bare bytte dele. De fleste dele er tilpasset den enkelte maskine fra fabrikken, og vil derfor også kræve tilpasning hvis man flytter dem til en anden maskine.

Det er altid en god ide at arbejde af flere spor, således at man laver kabinettet og skjoldene særskilt – og så kigger på mekanikken for sig. Når de 2 del-projekter så begge er færdige, vil det kunne samles til een maskine.

Kabinet og skjolde

Skjoldene skal poleres op. Der er kun en vej: Knofedt.

Herefter skal vi videre med at bygge kabinettet op. Ejeren af maskinerne ønskede selv at fabrikere en ny bund (de gamle var også færdige). Så med dette udgangspunkt byggede vi en pæn maskine op.

Betydeligt bedre og renere end udgangspunktet, må man nok sige.

Brikkerne i toppen havde også set bedre dage.

Mekanikken

Herefter til det indvendige. Der er kun en vej. Skilles totalt ad (med nogle undtagelser), rengøres og samles igen.

Der er lidt arbejde endnu. Men mon ikke vi snart når til at skulle tilpasse og samle. Vi vender tilbage i næste indlæg.