Fra en anden ligende maskine lykkedes det med meget en del besvær at få descifreret teksterne på de dennes instruktions-mærkater.
De er så her fremstillet som et rimelig eksakt kopi af de originale. Bemærk også at score-hjulene har fået talværdier direkte skrevet på, med den fra dengang benyttet font.

spiral_billard_score-wheels