Lad os lige kaste et blik på de automatskilte som sad i denne automat.

Automatskilte er det som man kalder de små pap-stykker med grafik på som er lagt ind bag ruderne på hvor kolonne for at vise hvad automaten sælger fra den respektive kolonne og til hvilken pris.

Det kunne være alt fra tobak, til lakrids, bonbons eller andet som passede ind i maskinen og kostede op til 25 øre. Hvis det kostede under 25 øre, lagde købmanden nemlig blot byttepengene ned i f.eks. cigaretæsken. Automaten kunne nemlig ikke finde ud af at give byttepenge.

I den aktuelle automat var det Kanaris No 16, Kanaris Gold x 2 og Adamas Guld.

Tilbage i 1910-1920erne hvor Søren Wistoft fabrikkerne producerede denne serie af vareautomater, havde de i deres katalog følgende billede.

Her ses en vareautomat fra Søren Wistoft (en lidt tidligere model end vores, omend ikke meget). Den har som automatskilte nogle demonstrationer, hvor købmanden kunne se princippet, men uden at de fremhævede det ene mærke frem for det andet.

Så det blev pludslig meget sjovt da vi i automaten fandt et femte automatskilt, klemt ind bag et af de andre.

Jamen, det er jo det original demonstrationskilt fra fabrikken (!), som det ses i kataloget. Her står “1 Pakke Cigaretter 25 øre”.

En måske lille ting for nogle – men jeg synes det er fantastisk at det har overlevet. Ja, det er falmet og har nogle pletter, men det er næsten 100 år gammelt – og det eksisterer. Sjov ting.