Kategori

Spiral Billard

Københavns automatfabrik (ubekræftet)

Kuglefremføring

Alle, Spiral Billard

Det lille håndtag (stålpind med knop) var så slidt at stangen kunne bevæges op og ned omkring 10mm. Dette er medførte en ustabil kuglefremføring og en bøsning måtte fremstilles med tilhørende ny – lidt tyndere stang. Fotos viser før og efter – bemærk det slidte ovale hul.  

Fremstilling af ben

Alle, Spiral Billard

Benene til bordet var der ikke og 4 nye skulle fremstilles. De er vedhæftet i kassehjørnerne med bræddebolte. Nye er isat på nær en enkelt ved indkastmekanismen som er specielt tildannet, grundet pladsforhold. Denne var den eneste der havde overlevet og blev så genbrugt.   Bordben fik høvlet en skrå kant så at møtrikkerne kan spændes på en plan overflade og så ser det lidt mere fikst ud. Benene har også et hak i hjørnet som…

Labels og mærkater til Spiral Billard

Alle, Spiral Billard

Fra en anden ligende maskine lykkedes det med meget en del besvær at få descifreret teksterne på de dennes instruktions-mærkater. De er så her fremstillet som et rimelig eksakt kopi af de originale. Bemærk også at score-hjulene har fået talværdier direkte skrevet på, med den fra dengang benyttet font.

Konstruktion af møntindkast

Alle, Spiral Billard

Mønt – 10 øre indkastes via slidsen foran på rammen. Denne del var der men resten manglede. Vi har valgt ikke at gå i deltajer her, men nøjes med at vise foto.   Selve slidstørrelsen begrænser allerede her hvilke mønt-størrelser der kan benyttes. Dengang fra 10 øres tiden var også 1, 2 og 5 ører. 2 øre er for stor til at passere slidsen. 1 og 5 ører vil kunne komme i. Der er nok…

Konstruktion af glasramme/låg

Alle, Spiral Billard

Der skulle ligeledes konstrueres rammen til glasset. Den opmærksomme, trofaste læser vil kunne huske at kun det nederste stykke af rammens fire sider, var med. Så de andre 3 sider måtte konstrueres. Hvad gør man så? Der var flere udfordringer. Først og fremmeste kendte vi ikke målene. Dette kunne dog nogenlunde ekstrapoleres baseret på kabinettets størrelse, samt på det eksisterende stykke træ i bunden (Tip: Siderne ikke har samme bredde som bundstykket). Mere problematisk var det…

Konstruktion af anti-tilt mekanisme

Alle, Spiral Billard

Alle delene var bortset fra et styrerør ikke i kuglespillet fra starten. Koppen var dog stadig monteret i enden af spillepladen. Det tog os lidt tid at hitte ud af hvad ideen var med dette arrangement. På nettet er der ikke megen hjælp at hente når vi taler om rent mekanisk virkende anti-vippe mekanismer. Nogle enkelte gamle kuglespil som f.eks Gotlieb havde indført noget lignende på deres første kuglespil. Denne rent mekaniske indretning skulle så rekonstrueres til…

Kabinetdelene sættes i

Alle, Spiral Billard

At samle en automat igen, efter at man har restaureret de enkelte dele, er ofte noget af det mest tilfredsstillende i hele forløbet. At se de dele man har kælet for, blive til en helhed og fungerer igen, er en fornøjelse. Nu er det kabinettet som står for skud. Som tidligere beskrevet var delene blevet sat istand og kabinettet ligeledes – udvendigt og ind. Det hele blev lagt frem. Planen var at installere følgende: Låsetøj Møntmakanismen Pengekasse m. holder Møntretur…

Spiral Billards møntmekanisme

Alle, Spiral Billard

Møntmekanismen var som sådan i rimelig pæn stand. Snavs forhindrede de i at køre frem og tilbage og krombelægningen var delvis afskallet. Så i korte træk skulle den blot tages fra hinanden, renses, slibes lidt hist og her, samt have et par nye fjedre. Herefter var den som ny. Restaurering af mekanismen Man starter naturligvis med at tage det hele fra hinanden. Her ses delene i deres rå form. Bemærk især hvordan kromen er afskallet…

Og nu til kabinettet

Alle, Spiral Billard

Med spillepladen tilbage i fungerende stand, måtte kabinettet stå for tur. Den havde det også meget slemt, som man måske kan huske fra tidligere indlæg. Havde det været en hvilken som helst anden slags kasse, var den forlængst smidt ud. Limes, slibes og males Kabinettet som består af en trækasse i krydsfiner. Den manglede nogle kant lister, gabte i hjørnene, manglede ben og rammen til spillepladen. Den fremstod i det hele taget meget nedslidt og bar præg af at…